HEBBUS! RUIMT OP!

We doen het gewoon weer!

De laatste en de 2e zaterdag van de maand alles voor 50%!

Kom langs!

En zegt het voort!

De eerst komende zaterdag is 28 juli a.s.!

Meppelerstraatweg 15 • Klimopstraat 1b • 038 4537423 • hebbuszwolle.nl • info@hebbuszwolle.nl